Menu

Wywiad z Felipe Nasrem

Polska wersja

Felipe Nasr, jako jeden z dwóch kierowców mistrzostw GP2 punktował w każdym z rozegranych dotąd wyścigów oraz jako jedyny nie finiszował poniżej czwartego miejsca. Talent, szybkość, dojrzały styl jazdy i konsekwencja w zdobywaniu punktów sprawiły, że młody Brazylijczyk, z realnymi szansami na wywalczenie mistrzowskiego tytułu, zajmuje obecnie drugie miejsce w klasyfikacji generalnej kierowców. W oczekiwaniu na rundę na Silverstone, Felipe Nasr znalazł czas by udzielić odpowiedzi na kilka pytań zadanych przez serwis Motorsport Grand Prix.

Po pierwsze, zacznę od pytania, które chciałam Ci zadać podczas twitterowej akcji #AskFelipeGP2. Punktowałeś podczas wszystkich wyścigów rozegranych do tej pory. Czy uważasz zatem, że konsekwencja w zdobywaniu punktów będzie kluczem do zdobycia tytułu?

Felipe Nasr: Oczywiście, to długie mistrzostwa i każdy z nas będzie miał szansę na zdobycie punktów. Dlatego ważne jest utrzymywanie ciągłości - im więcej punktów, tym lepiej.

Czy wiesz, że twój rodak i wielka legenda Ayrton Senna był nazywany ‘Prince of Monaco’ (‘Księciem Monako’), ponieważ wygrał rozgrywany tam wyścig najwięcej razy? Czy czułeś szczególną presję jeżdżąc po tym torze?

FN: Tak, znałem tą opowieść o Sennie. Ale presja w Monako nie wynika z historii ale z profilu toru i wszystkich trudności związanych z wyprzedzaniem. Czułem też dodatkową presję, ponieważ w ubiegłym roku nie przejechałem tu zbyt wielu okrążeń, a nawet rozbiłem samochód w drugim wyścigu. W tym roku udało mi się wywieźć [z Monako] dwa czwarte miejsca, więc w przyszłym roku presja na pewno będzie mniejsza.

Twoi główni rywale nie mieli zbyt udanego weekendu [w Monako] i dlatego zdobyłeś sporo punktów w porównaniu z innymi. Całkiem dobra perspektywa przed Silverstone, czyż nie?

FN: Tak, oprócz [Stefano] Colettiego, który także punktował. Ale masz absolutną rację, perspektywa przed Silverstone jest bardzo obiecująca.

Seria GP2 nie odwiedzi w tym roku Brazylii, więc dla ciebie, a w szczególności dla twojego zespołu, wyścigi na Silverstone będą uważane za domowe. Czy to zmienia coś w twoim nastawieniu? Czy to sprawia, że czujesz się dodatkowo zmotywowany?

FN: Ściganie się podczas domowych rund, tak jak na Silverstone, wiąże się z większą odpowiedzialnością, ale daje więcej też radości. Kierowca jednak nie może zmieniać swojego nastawienia z powodu domowego wyścigu, motywacja, jeśli naprawdę chcesz odnieść sukcesy w tym zawodzie, musi być na stałym poziomie, nie może się zmieniać.

Po sprincie Stefano Coletti powiedział, że jego głównym celem na Silverstone będzie zdobycie 25 punktów podczas pierwszego wyścigu. Skoro ‘zwycięstwo to tylko kwestia czasu’ może powinieneś spróbować mu w tym przeszkodzić?

FN: To będzie zatem epicki wyścig! (śmiech)

Ten rok w GP2 nie jest tak elektryzujący pod względem opon jak sezon F1. Jakie masz odczucia odnośnie nowych mieszanek? Nie słyszałam żadnych poważnych narzekań ze strony GP2...

FN: Nie zgodzę się, ponieważ uważam, że ekscytującą rzeczą jest znalezienie limitu możliwości tych opon. To jest ciągła praca inżynierów i kierowców. Musimy znaleźć limity i ustawienia, które dadzą szybkość.

Po raz pierwszy od początku sezonu miałeś okazję użyć najbardziej miękkiej mieszanki opon Pirelli. Jak długo zajęło ci zrozumienie tych opon?

FN: W zasadzie każdy kierowca potrzebuje kilku okrążeń na ‘zrozumienie’ opon. Najważniejszym celem jest zatem, by sprawić, że opony i samochód ‘porozumiewają się używając tego samego języka’.

W moim przekonaniu jesteś jednym w tym kierowców, którzy do perfekcji opanowali technikę zarządzania oponami. Również i tym razem [w Monako] zademonstrowałeś konsekwencję, szybkość i dojrzałość, które pozwoliły ci zdobyć dublet czwartych miejsc. Jesteś zadowolony z tych wyników czy może trochę rozczarowany brakiem podium?

FN: Dziękuję za komplement. Jak zwykłem powtarzać, jestem bardzo szczęśliwy ale wciąż brakuje mi tego pierwszego zwycięstwa. Ale ono w końcu przyjdzie, a wtedy skupimy się na kolejnym rozdziale: wywalczeniu mistrzostwa.

Wróćmy na chwilę do zawieszenia [Johnny’ego] Cecotto. Na szczęście byłeś jednym z tych ocalałych, którzy ominęli chaos. Twój kolega z zespołu Jolyon Palmer był bardzo surowy, kiedy napisał na twitterze, że wolałby startować z pit lane niż dwa rzędy za Cecotto. Zgadzasz się ze stwierdzeniem, że zawieszenie Wenezuelczyka to dobra decyzja?

FN: Cecotto miał kilka kontrowersyjnych manewrów (delikatnie mówiąc) w wielu wyścigach od zeszłego roku. Rozumiem frustrację i wpis na twitterze Jolyon’a. Zawieszenia w wyścigach samochodowych nie są nigdy związane tylko i wyłącznie z jednym konkretnym momentem, liczy się bardziej całokształt pracy kierowcy. Cecotto powinien przewidzieć, że tak się stanie.

Jakie są Twoje przewidywania na resztę europejskiej części sezonu GP2? Siedem z jedenastu rund odbędzie się właśnie tutaj. Wszyscy wiemy o świetnym tempie zespołów Rapax i Carlin. Obawiasz się kogoś innego? Może RUSSIAN TIME?

FN: Jest wielu świetnych kierowców z wieloletnim doświadczeniem w GP2; jest wiele dobrych zespołów. Wierzę, że my - Carlin (który miał bardzo dobry 2012 rok) i ja jesteśmy jednym z nich. Będziemy walczyć o zwycięstwa, tego możesz być pewna.

Kończąc, opowiedz nam o swoich ambicjach zawodowych. F1 czy inna seria wyścigowa?

FN: To jest tak, jak z czytaniem książki. Skończ ją czytać zanim zobaczysz jej sequel. Kiedy rozdział GP2 będzie zakończony, wtedy i tylko wtedy będziemy myśleć o kolejnych krokach.

Dziękuję bardzo za odpowiedzi Felipe. Powodzenia podczas następnych rund GP2!

FN: Dziękuję za tą możliwość i za cierpliwość w oczekiwaniu na odpowiedzi.

Podziękowania należą się również Carlosowi Lua, rzecznikowi prasowemu Felipe Nasra, którego pozytywne nastawienie i chęć współpracy okazały się niezastąpione przy przeprowadzeniu niniejszego wywiadu.

Image © GP2 / Series Media Service

English version

First of all, I would like to start from a question which I wanted to ask during #AskFelipeGP2 action. You have scored in every event so far. Do you think the consistency in scoring points will be the key to win the title?

Felipe Nasr: Of course, it is a long Championship and all drivers at a moment or other will have a own" moment. So it is important to keep adding points, the more the better.

Do you know that your fellow countryman and a great legend Ayrton Senna was called “Prince of Monaco” because he won the race more times than any other driver? Did you feel a special pressure driving around the track?

FN: Yes I knew this story about Senna. But the pressure in Monaco does not come from history it comes from the profile of the track and all the difficulties in overtaking it has and so on. For me also there was an extra added pressure because last year I did not have many laps there and even crashed in the second race. This year I managed to bring home two four places and so next year the pressure for sure will be smaller.

Your main rivals didn’t have the best weekend and you made a lot of points compared to the other guys. Pretty good perspective before Silverstone, isn’t it?

FN: Yes, apart from Coletti that also keep adding points. But you are absolutely right, the perspective for Silverstone is a very good one.

GP2 series is not going to visit Brazil this year so for you and especially for your team Silverstone will be the home race. Is this something that changes your attitude? Does it cause some extra motivation in you?

FN: Racing at home, as in Silverstone, brings more responsibility but also more joy. But a driver cannot change his attitude because of that while the motivation, if you really want to succeed in this job has to be there permanently, non-altered.

After sprint race Stefano Coletti said that his main goal for Silverstone will be to get 25 points in race 1. If “the win is still just a matter of time”, maybe you should try to disturb him in it?

FN: It will be an epic race, then! Haha.

This year in GP2 is not as electrifying as the F1 season in terms of tyres. How do you feel about these new compounds? I haven’t heard any strong complaints about them from GP2 grid…

FN: I do not agree, I believe it has been exciting to find the limits of the compounds. It is a constant work that the engineers and the drivers have to do finding limits and setups that will be fast and durable.

First time since the beginning of the season you had a chance to use the softest compounds of Pirelli’s tyres. How long did it take you to understand the unique characteristics of the supersoft compound?

FN: In fact any driver needs just a couple of laps to "Understand" the tyre. The main goal is then, making tyres and car talk the same "Language".

In my belief, you are one of those drivers who have mastered the technique of tire management to perfection. This time you also shown consistency, speed and maturity that allowed you to take double fourth place. Are you happy with these results or maybe a little disappointed with the lack of podium?

FN: Thank you for your compliment. As I always said I am very happy, for sure that I am still missing that first win. But it will come and then we will go for the next chapter: winning the Championship.

Let’s back for a while to Cecotto’s ban. Luckily you were one of those survivors who passed the chaos in a good position. Your teammate Jolyon Palmer was very harsh when he wrote on twitter that he would prefer to start from the pitlane than within two rows of Cecotto. Can you agree with the statement that the Venezuelan's suspension was a good decision?

FN: Cecotto has been having some controversial moments (to say the least) in many races since last year. I can understand Jolyon' s frustration and twit. Suspensions in Motor Racing are never related to just one specific moment it is more the overall work of a driver that counts. Cecotto must have seen it coming.

What are your predictions for the rest of European part of GP2 season? Seven of the eleven rounds will take place here. We all know about great Rapax and of course Carlin pace. Are you afraid of someone else? RUSSIAN TIME maybe?

FN: There are a lot of good drivers with multiple year experience in GP2 and very good teams. I believe that Carlin (that had a very good year in 2012) and me are one of those. We will fight for wins and Championship, of that you can be sure.

And finally, tell us about your career ambitions. F1 or another racing series?

FN: It is like when you are reading a book. Let's finish this one before you see its sequel. When the GP2 chapter is properly finished then and only then we will think about the future steps.

Many thanks for your answers, Felipe. All the best in next rounds of GP2 season!

Image © GP2 / Series Media Service