Menu

Wywiad z Connorem de Phillippi

Polska wersja

Tuż przed rozpoczęciem sezonu Porsche Supercup, Connor de Phillippi, który w tym sezonie wyścigowym będzie rywalizował w polskim zespole Verva Lechner Team, specjalnie dla Motorsport Grand Prix odpowiedział na kilka ciekawych pytań dotyczących startów w Stanach Zjednoczonych i Europie, a także rywalizacji dla marki Porsche w wyścigach GT i startach w wyścigach długodystansowych.

Zaczniemy raczej dość standardowym pytaniem. Jak zaczęła się twoja kariera kierowcy. Skąd wzięła się twoja miłość do wyścigów i motoryzacji?

Connor de Phillippi: Moja kariera wyścigowa rozpoczęła się w dość młodym wieku. Na piąte urodziny dostałem mój pierwszy gokart i właściwie tak rozpoczęła się cała moja miłość do motosportu. Moja rodzina ma powiązania z motosportem, z motocyklami i wyścigami wodnymi, ale nigdy z czterema kołami. Kiedy zrobiłem pierwsze okrążenie, natychmiast się uzależniłem!

Jesteś dość młodym kierowcą, a już osiągnąłeś sporo sukcesów. Te największe w Twoim ojczystym kraju. Jak wspominasz czasy, kiedy startowałeś w USA?

CdP: W Stanach udało mi się zdobyć naprawdę dobre wyniki w kartingu i w bolidach jednomiejscowych zdobyć wiele tytułów mistrzowskich. Wszystkie moje sukcesy i wspomnienia z domowej rywalizacji to kilka najwspanialszych wspomnień, ale w tej chwili jestem skupiony na zdobyciu wyników tutaj w Europie.

Teraz ścigasz się również w Europie. Jakie twoim zadaniem są największe różnice między wyścigami w USA a w Europie?

CdP: Różnice między motosportem w Europie i w USA są zdecydowanie obecne. Powiedziałbym, że największe różnice to atmosfera na torze wyścigowym i wysoki poziom kierowców we wszystkich mistrzostwach. W Europie poziom intensywności jest trochę wyższy niż w USA, która tworzy bardziej stresujące środowisku w porównaniu do wyścigów w domu. W Stanach Zjednoczonych poziom wyścigów jest bardzo wysoki, ale zazwyczaj jest około 5-8 naprawdę szybkich chłopaków, którzy mają dodatkowo odrobinę talentu. W Europie w Porsche Supercup jest znaczna różnica, ponieważ jest 10-15 kierowców, którzy mają duże szanse na wygraną w danym weekendzie wyścigowym. Tworzy to dużą konkurencję.

Który tor w USA wspominasz najlepiej, a który w Europie lubisz najbardziej?

CdP: W USA mamy wiele świetnych torów i trudno mi wybrać ten jeden. Jednak Road America i Mazda Raceway Laguna Seca to moje najbardziej ulubione obiekty. Jeśli chodzi o Europe, to Spa, Hungaroring i Nordschelfie są moimi top 3!

Teraz jesteś na starcie sezonu Porsche Supercup i Porsche Carreracup Deutschland. Czy starty w różnych seria oraz zespołach to dla kierowcy duże wyzwanie?

CdP: W tym roku będę rywalizował w obu mistrzostwach z dwoma różnymi zespołami. Moim zdaniem ma to swoje zalety, ponieważ obie drużyny są bardzo dobre i rywalizują na mistrzowskim poziomie. Każdy z nich koncentruje się tylko na jednej serii zamiast na startach w dwóch, co uważam za zaletę. Gdy jeden zespół startuje w obu myślę, że może być trochę trudne, aby utrzymać wysoki poziomu na dystansie całego sezonu.

Porsche Supercup. Drugi sezon, nowy zespół, nowe wyzwanie. Jakie masz oczekiwania?

CdP: Jestem podekscytowany, że zacznę ten sezon z Verva Lechner Racing. Maja bardzo dobre wyniki i wiem, że możemy wiele osiągnąć w tym roku. To młody zespół, który jest głody zwycięstw, tak jak ja. Z bardzo doświadczonym partnerem zespołowym, jakim jest Kuba, to również sprawia, że jesteśmy jeszcze mocniejsi jako zespół.

Startujesz w mistrzowskim zespole. Skąd właściwie decyzja o wybraniu zespołu Verva Racing Team?

CdP: Verva Lechner to zespół, który zdecydowanie wie jak wygrywać wyścigi, a kiedy pierwszy raz spotkałem Waltera Jr. i Roberta natychmiast poczułem między nami powiązanie. Mają ambicje, aby robić wszystko by wygrać wyścigi, a w Porsche Mobil 1 Supercup musisz być skłonny do cięższej pracy niż reszta, aby osiągnąć tytuł. Udowodnili, że mogą wygrywać w zeszłym roku i wiem, że w tym roku będzie tak samo.

Oczywiście nie może zabraknąć pytania , co ci się kojarzy najbardziej z Polską.

CdP: W ciągu ostatnich dwóch sezonów wyścigowych jeździłem w polskim zespole, więc może w jakiś sposób mam sekretne zamiłowanie do Polski, tak przypuszczam. Miałem wiele zabawnych doświadczeń w Polsce i bardzo lubię ludzi. Polskie jedzenie jest bardzo dobre i najlepsze zupy, jakie kiedykolwiek jadłem to także w Polsce. Jedno jest pewne to to, że Polacy, których spotkałem naprawdę wiedzą jak pić dużą ilość wódki..! Myślę ze to jest całkiem normalne dla kogoś z Polski!

Jesteś jednym z trzech kierowców objętym Porsche Junior Programme. Czy możesz przybliżyć nam przybliżyć, na czym polega ten program?

CdP: Porsche Junior Programme jest bardzo specjalną szansą dla nas, młodych kierowców. Istnieje bardzo ograniczona ilość młodych kierowców, którzy mają szanse być częścią programu, a każdy kierowca, który należał do tego programu stał się profesjonalnym kierowcą wyścigowym. Wspierają nas w każdy sposób, od wsparcia finansowego, fizycznego, doradców, co mamy spożywać, instruktorów jazdy, szkoleń medialnych i w wielu innych dziedzinach trzeba być bardzo dobrym zanim staniesz się zawodowym kierowcą wyścigowym. Reprezentowanie tak historycznej motoryzacyjnej marki, jaką jest Porsche jest wielkim zaszczytem i będę ciężko pracować aż udowodnię, że mam to co potrzeba, aby przejść do kolejnego poziomu w motosporcie.

Zdarza ci się również startować w wyścigach długodystansowych. Który typ wyścigów osobiście wolisz bardziej, długodystansowe czy sprinty?

CdP: Szczerze mówiąc kompletnie zakochałem się w wyścigach długodystansowych. Najwięcej najlepszych wspomnień mam z wyścigów długodystansowych¬¬¬, w których brałem udział na przełomie dwóch minionych lat. Jest tak wiele różnych aspektów sportów motorowych, które obowiązują podczas rywalizacji w wyścigach długodystansowych, np. pit-stopy czy zmiana kierowców. Są większe szanse, aby nadrobić czas, ale i również, kiedy zespół popełni błąd. W wyścigach typu sprint zrobisz jeden błąd i weekend jest dla ciebie skończony. Może być to gorzka lub słodka strona medalu w zależności, po której stronie się znajdujesz.

Jak lubisz spędzać ostatnie minuty przed startem wyścigu?

CdP: Przed wyścigiem lubię słuchać muzyki i wizualizować w myślach pierwsze okrążenie. Jako kierowca jest kilka sytuacji, które mogą się wydarzyć, i myślę ze ważne jest, aby mieć plan w tym momencie, kiedy znajdziesz się w takiej sytuacji. To nie boli a lepiej być przygotowanym i mieć plan gry!

Jak lubisz najbardziej spędzać wolne chwile?

CdP: Wolny czas? A co to jest?!? W tym roku jestem bardzo zajęty w prawie każdy weekend wyścigowy, więc musze powiedzieć, że tego czasu wolnego zbyt wiele nie mam w tym roku. Kiedy jednak już mam chwile wolną lubię biegać, jeździć na rowerze, serfować i ogólnie spędzać czas na świeżym powietrzu. Lubię też spędzać dużo czasu z moją rodziną, ale niestety, ponieważ mieszkam tutaj w Europie w czasie całego sezonu nie widzę się z nimi przez 8 lub 9 miesięcy kiedy ścigam się tutaj.

Image © Porsche AG

English version

We will start from standard question. How your racing career has started? Where did your love to racing and motorization come from?

Connor de Phillippi: My racing career started at quite an early age. For my 5th birthday I received my first go-kart and that is really where my whole love for Motorsport began. My family background has had some motorsport history in the past with motorcycle and boat racing, but never on four-wheels. Once I drove my first laps, I was instantly hooked!

You are a young driver with lots of success. Those the greatest you gained in your home country. How do you remember your starts in the USA?

CdP: Back home in the USA I managed to have some really strong results in karting and formula cars with many Championship titles. All of my success and memories back home are some of my greatest memories, but now I’m focused on bringing those results over here to Europe.

Now you compete in Europe. What are the main differences between races in USA and Europe in your opinion?

CdP: The differences between Motorsport in Europe and the USA are definitely present. I would say the biggest two differences would be the atmosphere at the race track, and the depth of high level drivers in each championship. In Europe, the intensity level is quite a bit higher than the USA which creates a more stressful environment comparing to the racing back home. In the USA the racing level is also very high, but normally there is about 5-8 really quick guys who have that extra touch of talent. In Europe and the Porsche Mobil 1 SuperCup it is much different because there is 10-15 drivers who have a big chance of winning on any given race weekend. It creates plenty of great competition.

Which USA track do you remember fondly and which European circuit do you prefer the most?

CdP: In the USA we have many great tracks and its difficult for me to pick only one. But I would say Road America and Mazda Raceway Laguna Seca are my top to favorite track in the USA. As far as Europe goes, I would say Spa, Hungaroring and the Nordschleife are my top 3!

You are going to compete in Porsche Supercup and Porsche Carreracup Deutschland. Is it a big challenge for a driver to start in two different series and teams?

CdP: This year I will be competing in both championship with two different teams. In my opinion it has its advantages because both teams are extremely good and perform at a championship winning level. Each of them are only focused on one championship instead of driving in both championships, which in my opinion is an advantage. When one team competes in both championships I think it can be a little bit too difficult to maintain a higher level over the distance of the entire season.

Porsche Supercup. This will be you second season - new team and new challenges. What are your expectations from this coming season?

CdP: I’m really excited to start this season with Verva Lechner Racing. They have very successful results and I know that we can have many good results together this year. They are a young team and hungry to win races, just like myself. With a very experienced teammates like Kuba, it also makes us an even stronger combination as a team.

You will represent champion's team. Why did you decide to join Verva Racing Team?

CdP: The Verva Lechner team definitely knows how to win races, and when I first met Walter Jr. and Robert I felt an immediate connection. They have the ambition to do whatever it takes to win races, and in the Porsche Mobil 1 SuperCup you must be willing to work harder than the rest to achieve the overall title. They proved they can win races last year and I know that will be out plan again this year.

We can’t run out of this question. What or who do you associate with Poland?

CdP: For the last two race seasons I have been racing for a Polish racing team, so somehow I must have some sort of secret passion for Poland I guess! I’ve had many fun experiences in Poland and I really enjoy the people there. Polish food is very good, and I’ve had some of the best soup I’ve ever had in Poland as well. One thing that is for sure, is that the Polish people I have met really knew how to drink a lot of Vodka..! I think that it is quite normal for someone from Poland though!

You are one of three drivers covered by Porsche Junior Programme. Can you describe any details of this programme and how does it benefit the drivers?

CdP: The Porsche Junior Programme is a very special opportunity for us young drivers. There is a very limited amount of young drivers that have the chance to be a part of it, and every driver that has come through the program has become a professional racing driver. They support us in every way, from financial support, fitness training advice, mental coaching, driver coaching, media training and many other areas that you must be very good in to become a paid race car driver. To represent such a historic Motorsport brand like Porsche is a big honor and I will work my hardest to prove I have what it takes to move up to the next level in Motorsport.

You also start in endurance races from time to time. Which type of the races do you prefer – endurance or sprint?

CdP: To be honest I have completely fallen in love with endurance racing. So of my best memories in racing have come from the endurance races that I have taken part in so far in the past 2 years. There are so many other aspects of motorsport that are added when competing in endurance racing, for example pit-stop and driver changes. These are more chance to make up time, but also opportunities that a team maybe will make a mistake. In sprint racing you make one mistake and your complete weekend is over. It can be bitter or sweet, depending on what side of the coin you are on!

How do you spend your last minutes just before the race?

CdP: Before a race I like to listen to some music and visualize the first lap in my mind. As a driver there are a few different situations that you might be put into, and I think it is important to have a plan in place when you find yourself in that situation. It never hurts to be a little bit more prepared and have a game plan!

What do like to do in your free time?

CdP: Free time? What is that?!? This year is very busy with racing almost every weekend so I must say there is really not much free time for me this year. When I do have free time though, I enjoy running, cycling, surfing and just being outdoors as much as possible. I also like to spend a lot of time with my family, but unfortunately since I live over here in Europe during the entire race season I do not get to see them for the 8 or 9 months that I race over here.

Image © Porsche AG